Dini Bilgi

Hz. Ömer Nerede Doğdu?

Hz. Muhammed’in (a.s.) sahabelerinden biri olan, Hz. Ebu Bekir’den sonra gelen İslam’ın Devlet Başkanı ve halifesi olan Ömer bin Hattab, milattan sonra 579 yılında Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Hattab bin Nüfeyl, annesi […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Mezarı Nerede?

Ömer bin Hattab, hicretten 40 sene öncesinde, Mekke’de yaşanan Fil Vakası’ndan ise 3 sene sonrasında dünyaya gelmiştir. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi ise bir rivayete göre Ebu Cehil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Kıssalar

Hz. Ömer, İslam aleminde gelmiş geçmiş en önemli zatlardan, en önemli halifelerden biridir. O, yapmış olduğu işlerle, hareketleriyle davranışları ile tüm Müslümanlara örnek olmuş ve kendine imrendirmiştir. Dolayısıyla Hz. Ömer’in hayatı boyunca yaşamış olduğu olaylar […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı

Hz. Ömer, 579 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş, Hattab bin Hufeyl ve bir rivayete göre Ebu Cechil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’ın çocuğudur. Hicretten yaklaşık olarak 40 yıl […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Eşleri Kimlerdir?

Hz. Ömer (r.a.) Müslüman olmadan önce ve sonra pek çok kez evlilik yapmıştır. İşte Hz. Ömer’in eşleri ve evlilikleri… Müslüman Olmadan Önceki Eşleri 1.Ömer henüz İslamiyet ile müşerref olmamışken Kureyş’in Cumahoğulları kabilesinden Osman b. Ma’ruz’un […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Ailesi

İslamiyet’e yıllarca hizmet etmiş, cesaret, adalet ve kahramanlığı ile dillere destan olmuş olan Hz. Ömer’in babası Mekke’nin en önemli tüccarlarından Hattab bin Hufeyl, annesi ise bir rivayete göre beni Mahzum kabilesine mensup olan Ebu Cehil’in […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Ölümü

Hz. Ömer, adaleti ve çalışkanlığı ile bilinen bir Halife, bir Devlet Adamı idi. Hz. Ömer’in hayatı ile alakalı olarak rivayet edilenlere göre, bir gün Medine çarşısında esnafları ziyaret eden Hz. Ömer, gezintisi esnasında, Mugire bin […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Adaleti

Adalet denildiği zaman aklan ilk gelen isimlerden biri, İslam’ın güneşi ve peygamberi olan Hz. Muhammed’in (a.s.) ardından ikinci halife olan Hz. Ömer (r.a.)’dır. Cehalet devrinin Ömer bin Hattab’ı, İslam ile müşerref olmakla beraber kamil bir […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

Hz. Ömer’in hayatı hakkında Müslüman oluşuna dair pek çok rivayet mevcuttur. Bunlardan biri, Ömer bin Hattap Hz. Ömer olmadan önce, yeni bir din olarak peyda olan İslamiyet’e karşı kafası oldukça karışmış, Hak ile batıl arasında […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Nasıl Biriydi?

Cesareti, adaleti ve devleti yönetim şekli ile dillere destan olan Hz. Ömer, İslam dininin bütün Müslümanlara kazandırmış olduğu büyük insan ve halifelerden biridir. Ayrıca henüz hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hz. Ömer, […]