Dini Bilgi

Hz. Ömer Nerede Doğdu?

Hz. Muhammed’in (a.s.) sahabelerinden biri olan, Hz. Ebu Bekir’den sonra gelen İslam’ın Devlet Başkanı ve halifesi olan Ömer bin Hattab, milattan sonra 579 yılında Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Hattab bin Nüfeyl, annesi […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Mezarı Nerede?

Ömer bin Hattab, hicretten 40 sene öncesinde, Mekke’de yaşanan Fil Vakası’ndan ise 3 sene sonrasında dünyaya gelmiştir. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi ise bir rivayete göre Ebu Cehil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Kıssalar

Hz. Ömer, İslam aleminde gelmiş geçmiş en önemli zatlardan, en önemli halifelerden biridir. O, yapmış olduğu işlerle, hareketleriyle davranışları ile tüm Müslümanlara örnek olmuş ve kendine imrendirmiştir. Dolayısıyla Hz. Ömer’in hayatı boyunca yaşamış olduğu olaylar […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı

Hz. Ömer, 579 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş, Hattab bin Hufeyl ve bir rivayete göre Ebu Cechil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’ın çocuğudur. Hicretten yaklaşık olarak 40 yıl […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

Hz. Ömer’in hayatı hakkında Müslüman oluşuna dair pek çok rivayet mevcuttur. Bunlardan biri, Ömer bin Hattap Hz. Ömer olmadan önce, yeni bir din olarak peyda olan İslamiyet’e karşı kafası oldukça karışmış, Hak ile batıl arasında […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Nasıl Biriydi?

Cesareti, adaleti ve devleti yönetim şekli ile dillere destan olan Hz. Ömer, İslam dininin bütün Müslümanlara kazandırmış olduğu büyük insan ve halifelerden biridir. Ayrıca henüz hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hz. Ömer, […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer ile Hz. Ali’nin Dostluğu

Hz. Ömer, Müslüman olması için Hz. Muhammed’in (s. a. v.) özel olarak duasını almış ve bu dua neticesinde İslam ile müşerref olmuş bir halifedir. Hz. Ömer’in hayatı boyunca dürüst, cesaretli, adaletli ve kudretli bir şekilde […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Hadis-i Şerifler

Hz. Ömer, İslamiyet ve insanlık adına kazandırılmış oldukça önemli bir kişilik ve bir halifedir. Gerek kişiliği, karakteriyle, gerek adaletiyle, gerek insanlığıyla, gerekse liderliği ile İslam dünyasına pek çok şey katmış olan Hz. Ömer, pek çok […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Hayatı

Ömer bin el-Hattab, Hz. Ebu Bekir’den sonra İslam aleminin “Halife”si, “Başı”dır. Bazı kaynaklara göre Hulefa-i Raşidin olarak kabul edilen Hz. Ömer, Aşere-i Mübeşşere’dendir. Müslümanlar tarafından Ömer’ul Faruk olarak anılan Hz. Ömer, Mekke’de yaşanan “Fil Hadisesi”nin […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Çekilen Filmler

Hz. Ebu Bekir’den sonra ikinci Halide ve Devletin Başı olan Hz. Ömer, hicri 579 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Adaleti ve kudreti ile dillere destan olan Hz. Ömer’in hayatı pek çok dizi ve filme konu olmuş […]