Dini Bilgi

Hz. Ömer ile Hz. Ali’nin Dostluğu

Hz. Ömer, Müslüman olması için Hz. Muhammed’in (s. a. v.) özel olarak duasını almış ve bu dua neticesinde İslam ile müşerref olmuş bir halifedir. Hz. Ömer’in hayatı boyunca dürüst, cesaretli, adaletli ve kudretli bir şekilde […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Hadis-i Şerifler

Hz. Ömer, İslamiyet ve insanlık adına kazandırılmış oldukça önemli bir kişilik ve bir halifedir. Gerek kişiliği, karakteriyle, gerek adaletiyle, gerek insanlığıyla, gerekse liderliği ile İslam dünyasına pek çok şey katmış olan Hz. Ömer, pek çok […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Hayatı

Ömer bin el-Hattab, Hz. Ebu Bekir’den sonra İslam aleminin “Halife”si, “Başı”dır. Bazı kaynaklara göre Hulefa-i Raşidin olarak kabul edilen Hz. Ömer, Aşere-i Mübeşşere’dendir. Müslümanlar tarafından Ömer’ul Faruk olarak anılan Hz. Ömer, Mekke’de yaşanan “Fil Hadisesi”nin […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Çekilen Filmler

Hz. Ebu Bekir’den sonra ikinci Halide ve Devletin Başı olan Hz. Ömer, hicri 579 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Adaleti ve kudreti ile dillere destan olan Hz. Ömer’in hayatı pek çok dizi ve filme konu olmuş […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Fazileti

Hz. Ömer, İslam ile müşerref olunması için Hz. Peygamber’in duasına nail olmuş bir sahabedir. Hz. Sayıca tek tük olan Müslümanların açıkça namaz kılması yasakken, Hz. Ömer’in İslam ile müşerref olmasının hemen ardından bu yasağın kaldırılıp […]

Dini Bilgi

Dört Büyük Halife Kimlerdir?

Halife, İslamiyet’te Hz. Muhammed’in (a.s.) irtihalinden sonra Müslümanların başı olan, Hz. Muhammed’in (a.s.) vekili sıfatı ile Müslümanları muhafaza eden ve onlara imamlık yapan kimselerdir. Hz. Muhammed’in (a.s.) irtihalinin ardından İslamiyet’in başına gelen dört büyük halife […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Mucizeleri

Ömer bin Hattab, Hz. Ebu Bekir’den sonra gelen Devlet Başkanı ve Müslümanların Halife’sidir. Ayrıca Hulefa-i Raşidin’den biri olarak kabul edilmektedir. Adaleti, güçlü ve cesur oluşu ile bilinen Hz. Ömer’in, Mekke’de meydana gelen Fil Vakası’nın 3 […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in İslamiyet’teki Yeri ve Önemi

Hz. Ömer, henüz hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biridir. Fıkıh ilminde ayrı bir yere sahip olan Hz. Ömer, her yönüyle devlet teşkilatlandırması sağlarken, bir taraftan da teşkilatlanmanın temeli olan ilmi genişlemeyi sağlayabilmek adına çok […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer’in Diğer Halifelerden Farkı Nedir?

Her bir halifenin elbette ki birbirinden farklı pek çok özelliği mevcuttur. Bu özelliklerden yola çıkarak Hz. Ebu Bekir’de Ebu Bekri Sıddık, Hz. Ömer’e ise Ömer’ul Faruk lakapları verilmiştir. Fakat Hz. Ömer’i, dört büyük halife ve […]

Dini Bilgi

Hz. Ömer Hakkında Doğru Olarak Bilinen Yanlışlar

Hz Ömer hakkında doğru diye bilinen pek çok yanlış mevcuttur.  Hz. Ömer’in 40’ıncı Müslüman olduğu, kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü, Hz. Ömer’in sadece Hz. Muhammed s. a. v.’i öldürmeye gittiği anda hidayete erdiği, İslamiyet’te […]