Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Kısaca Hayatı

Hz. İsa, rivayet edilene göre, Beyt’ül Makdis’e birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Beytlehem’de, Hz. Meryem tarafından, Allah’ın kudret ve inayeti ile babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlar için Hz. Allah tarafından gönderilen bir elçi, bir […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Mezarı Nerede?

Hz. İsa’nın ölümü yüzyıllardır konuşulan ve tartışılan bir mesele olmakla beraber Müslümanları inançlarına ve Ku’anı Kerim’de yer alan ayet-i kerimelere göre bir mezarı yoktur. Çünkü Hz. İsa ölmemiş, ruh ve bedeni ile Allah nezdine çıkarılmıştır. […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Kişiliği ve Üstünlüğü

Hz. Muhammed’in (s. a. v.)  pek çok hadis-i şerifinde Hz. Meryem oğlu Hz. İsa hakkında haber verilmiştir. Bahsi geçen bu hadis-i şerifler Hz. İsa’nın fiziki özelliklerinden bahsedilirken, onun orta boylu, kırmızıya çalan beyaz teni, düz […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Mucizeleri

Hz. İsa, tarihi net olarak bilinmemekle beraber milat olarak kabul edilen sıfır yılında babasız olarak Hz. Meryem tarafından dünyaya getirilmiş bir peygamberdir. Doğumunda olduğu gibi yaşamı boyunca kendisinden nüzul eden bir takım mucizelere şahit olunmuştur. […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Öğretileri

Hz. İsa, kendisine Hz. Allah tarafından bahşedilen peygamberlik vazifesinde, halkına birkaç ana öğreti gerçekleştirerek, onları dinene davet etmeye çalışmıştır. Söz konusu öğretilerinde Hz. İsa, Allah’ı tanımayı, varlıkların onun tarafından yaratıldığını, sevgiyi, mütevazılıği, asi olmamayı ve […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Ölümü

Hz. İsa, Cebrail a.s.’ın Hz. Meryem’e müjdesi olarak ve rahmine üflemesi ile dünyaya gelmiş olan bir peygamberdir. Kur’anı Kerim’de anlatıldığı üzere ismi geçen ve kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncil indirilen Hz. İsa, konu […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Son Sözleri

Hz. İsa, Hıristiyanların inancına göre Yahudiler tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Bu inanca sahip olmalarındaki en büyük neden ise İncil’de yer alan tabiri caizse bazı ayetlerdir. Fakat İslamiyet’e göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, onun yerine gerilen […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Vaftizi

Hz. İsa’nın vaftizine dair Kur’anı Kerim’de her ne kadar bir bilgi yer almasa da, İncil’de bu hadiseden bahsedilmiştir. Vaftiz, Hz. Yahya’nın en mühim niteliği olarak gösterilmektedir. İncil’e göre Hz. Yahya, kendisine müracaat eden İsrailoğullarını günahlarından […]

Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Yeryüzüne Dönüşü

Hz. İsa, yaklaşık olarak 2000 yıl öncesinde Allah c.c Hz. Meryem’e bahşetmesi üzerine babasız olarak dünyaya gelmiştir. 30 yaşlarına geldiğinde kendisine peygamberlik vazifesi verilmiş ve İncil’in indirilmesi ile beraber insanları Allah’ın dinine davet etmeye başlamıştır. […]

Dini Bilgi

Hz. Meryem ve Hz. İsa

Kur’anı Kerim’de adı geçen peygamberlerden Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem, İsrailoğullarının önde gelenlerinden ve alimlerinden, Hz. Davut’un soyundan gelen İmran’ın kızıdır. Hz. Meryem daha dünyaya gelmeden annesi tarafından Beyt’ül Makdis’te hizmet etmesi için adanmış […]