Hz. Ömer Hakkında Hadis-i Şerifler

Hz. Ömer, İslamiyet ve insanlık adına kazandırılmış oldukça önemli bir kişilik ve bir halifedir. Gerek kişiliği, karakteriyle, gerek adaletiyle, gerek insanlığıyla, gerekse liderliği ile İslam dünyasına pek çok şey katmış olan Hz. Ömer, pek çok kez Hz. Muhammed’in (s. a. v.) övgüsüne mazhar olmuştur.

Hz. Ömer’in hayatı boyunca adaletten şaşmadığı, halkının hakkını gözettiği ve kimseye yedirmediği, hatta yeri geldiğinde uygulayacağı emir ve yasakları ilk önce kendi nefsinde tecrübe ettiği bilinmektedir.

Hz. Ömer’in Fazileti

İslam ile müşerref olduktan sonra dinine inancına oldukça bağlı ve dört dörtlük yaşayan Hz. Ömer, pek çok kez Hz. Muhammed (s. a. v.) tarafından övgü almıştır. Bir defasında Hz. Muhammed (s. a. v.) Hz. Ömer hakkında “Benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu” buyurmuştur.

Hz. Peygamber en kritik kararları alırken Hz. Ömer’in görüşlerini almıştır. Hz. Ömer o denli isabetli görüşler sunmuştur ki, yine Rasulullah (s. a. v.) Hz. Ömer hakkında “Allah, hakkı Ömer’in dili ve kalbi üzerine kıldı” şeklinde buyurmuştur. (Tırmizi, Menakıb, 3683)

Hz. Ömer’in Üstün Kişiliği

Öte yandan Hz. Ömer’in diğer Müslümanlara göre üstünlüğü ve fazileti hakkında da pek çok hadis-i şerif mevcuttur. Bunlardan biri ise “Gökte bir melek bulunmasın ki Ömer’e saygı duymasın. Yeryüzünde ise bir şeytan bulunmasın ki Ömer’den kaçmasın” buyrulmuştur. (Müslüm, Be’ul Hak, 3120) Bu konu da Hz. Ömer hakkında buyrulan başka bir hadis-i şerif ise, Nefsim yed-ş kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, şeytan sana yolda rastlamış olsa, mutlaka yolunu değiştirir” hadis-i şerifidir.

Hz. Ömer’in Devlet İşlerindeki Ehemmiyeti

Hz. Muhammed (s. a. v.) devlet işlerinde Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’e oldukça büyük ehemmiyet vermiştir. Hatta bir gün rivayet edilene göre Hz. Muhammed a. s. “Ebu Bekir ve Ömer benim nazarımda bir baş için göz ve kulak mesabesindedir” buyurmuştur. (Münavi, Feyzu’l Kadir, 1/189)