Hz. Ömer Nerede Doğdu?

Hz. Muhammed’in (a.s.) sahabelerinden biri olan, Hz. Ebu Bekir’den sonra gelen İslam’ın Devlet Başkanı ve halifesi olan Ömer bin Hattab, milattan sonra 579 yılında Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Hattab bin Nüfeyl, annesi ise rivayet edilene göre Ebu Cehil’in ya amcasının kızı ya da kardeşinin kızı olan Hanteme’dir.

Hz. Ömer’in Ailesi

Hz. Ömer’in annesi ve babası Beni Mahsum kabilesine mensup olan, orta sınıf bir ailedir. Tüccar olan babası sahip olduğu üstün zekası ile dikkat çekerken, aynı zamanda da tam bir putperest olduğu bilinmektedir. Ayrıca Hz. Ömer’in hayatına dair Müslüman olmadan öncesi hakkında pek bir bilgi verilmese de, çocuk döneminde babasının develeri için çobanlık yaptığı bilinmektedir.

Uzun boyu ve fiziksel yapısı ile usta bir güreşçi olduğu rivayet edilen Hz. Ömer, aynı zamanda iyi bir hatip olması özelliğinden dolayı kabileler arasında uzlaşmayı sağlaması için hakem olarak atanmaktadır. Tüccarlık yaptığı dönemlerde Roma ve Pers’e mal götüren Hz. Ömer, söz konusu bu şehirlerde düşünürler ile tanışma imkanı yakalamıştır. Ayrıca Hz. Ömer ile alakalı olarak bilinen hadiselerden biri de, Müslüman olmadan hemen öncesinde Hz. Muhammed (a.s.)’ı öldürmek üzere görevlendirilerek yola çıktığında İslamiyete dahil olarak geri döndüğüdür.

H.z Ömer’in Özellikleri

Adaleti ve cesareti ile tüm dünya üzerine nam salmış olan Hz. Ömer’ın aynı zamanda iyi bir komutan olduğu da bilinmektedir. Halifeliği döneminde Bizans ile gerçekleştirilen Halep, Ecnadin, Demirköprü, Firaz ve bunun gibi pek çok savaştan galip dönmüş, Lübnan, Mısır, Filistin, Suriye gibi pek çok yer de yine Hz. Ömer döneminde fethetmiştir. Adaleti ile meşhur bir Hükümdar olan Hz. Ömer, miladi 1 Kasım 644 yılında, sabah namazı esnasında bir hançer ile yaralanmış, yaralanmasının 3 gün sonrasında da şehit olmuştur.