Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı

Hz. Ömer, 579 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş, Hattab bin Hufeyl ve bir rivayete göre Ebu Cechil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’ın çocuğudur.

Hicretten yaklaşık olarak 40 yıl öncesinde ve Fil Vakası’nın 3 yıl sonrasında dünyaya gelen Hz. Ömer, Ebu Bekir’den sonra gelen ikinci Halife ve Devlet’in Başı’dır.

Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu

Müslüman olmadan önceki yaşamına dair pek bir bilgi yer almasa da çocukluk döneminde babasının develerine çobanlık yapan Ömer bin Hattab, müşrikler tarafından Hz. Muhammed (a. s.)’ı öldürmek ile vazifelendirilen kişi olup, onu şehit etmeye gittiğinde Müslümanlık ile müşerref olmuştur.

Hz. Muhammed (a. s.)’ı öldürmek üzere kız kardeşinin evine gelen Ömer bin Hattab, içeriden gelen Kur’anı Kerim seslerini duymuş ve şiddetle eve girmiştir. Korkudan derhal Kur’anı Kerim’i kaldıran kardeşine okuduğunun ne olduğunu soran ve bunun ardından kız kardeşi ve eniştesi okuduğu ayetleri tekrar dinleyen Ömer bin Hattab, okunan ayet-i kerimelerden etkilenerek oracıkta İslamiyeti kabul etmiştir.

İslamiyeti kabul etmesinin ardından müşriklere oldukça sert davranışlar sergilemeye başlayan Hz. Ömer, dinini her yerde açık bir şekilde ihya etmeye başlamış, kimseden korkmayarak adeta meydan okumuştur.

Hz. Ömer’in hayatı boyunca pek çok kez evlendiği ve bu evliliklerinden çocuklarının dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hz. Ömer’in Hilafeti

Hz. Ebu Bekir’in ardından hilafet verilen ve yaklaşık olarak 10 yıllık Halifeliği döneminde, Bizans ile girmiş olduğu Ecnadin, Halep, Dathin, Demirköprü, Yarmuk gibi savaşlarda galip gelerek Mısır, Lübnan, Suriye ve Filistin gibi bölgeleri fethetmiştir. Ayrıca Sasaniler ile girmiş olduğu Nihavend, Köprü, Kadisiye savaşları ile de İran’ın büyük bir kısmı ve Irak’ın tamamı da fethedilmiştir.

Hz. Ömer’in şahadeti ise bir kölenin elinden yemiş olduğu hançer darbesi ile olmuştur. Şehit edilen Hz. Ömer, Hz. Aişe’den almış olduğu izin ile Hz. Muhammed’in yanına defnedilmiştir.