Hz. Ömer’in Ölümü

Hz. Ömer, adaleti ve çalışkanlığı ile bilinen bir Halife, bir Devlet Adamı idi. Hz. Ömer’in hayatı ile alakalı olarak rivayet edilenlere göre, bir gün Medine çarşısında esnafları ziyaret eden Hz. Ömer, gezintisi esnasında, Mugire bin Şu’be’nin (r. a.)  Basra Valisi olarak görev yaptığı döneme satın almış olduğu kölesi Ebu Lü’lüe ile karşılaşır. Hz. Ömer’in karşısına çıkan Ebu Lü’lüe, efendisini şikayet ederek, kendisinden çok fazla vergi aldığını ifade eder. Kendisine hangi işler ile meşgul olduğunu soran Halife Hz. Ömer, Ebu Lü’lüe’nn marangozluk, demircilik ve nakkaşilik mesleklerinde mahir olduğunu öğrenir. Bunun üzerine vermiş olduğu verginin fazla olmadığını ifade eden Halife Hz. Ömer, Ebu Lü’lüe hakkında ayrıca duymuş olduğu değirmen mahirliğini sorar ve kendisi için de bir tane yapmasını talep eder. Ebu Lü’lüe ise buna cevaben, kendisi için doğudan batıya kadar herkes tarafından duyulacak ve konuşulacak bir değirmen yapmak üzere yemin eder. Hz. Ömer bu cevap ile tehdit edildiği anlar lakin açık bir suç teşkil etmediği için cezalandırmaz.

Hz. Ömer’in Suikasti

Ebu Lü’lüe ertesi günü elbisesinin içerisine saklamış olduğu iki başlı hançer ile seher vaktinde mescidin yolunu tutar. Bir köşede saklanarak Hz. Ömer’in namaza durmasını bekleyen Ebu Lü’lüe, Hz. Ömer’i öldürmek üzere sırtından defalarca bıçaklar ve Müslümanların elinden kurtulamayacağını anladığında da intihar ederek kendisini öldürür. Hz. Ömer ise, o ölümcül yarası ile evin yolunu tutar. Eve geldiğinde oğlu Abdullah’tan katini bulmasını ister. Oğlu Abdullah’ın, kendisini öldürmeye kalkan kişinin Ebu Lü’lüe olduğunu söylemesi üzerine Hz. Ömer, bir Müslüman’ın elinden öldürülmemiş olacağına şükreder.

Hz. Ömer’in Şahadeti

Aradan geçen kısa bir süre sonrasında durumu ağırlaşan Halife Hz. Ömer, oğlu Abdullah’ı yanına çağırarak, Hz. Aişe’ye gidip Ömer ibni Hattab’ın selamı olduğunu söylemesini ancak mü’minlerin emiri dememesini ister. Hz. Aişe’den kendisinin Rasul-ü Ekrem’in yanına defnedilmesi için müsaade ister. Hz. Aişe ise kendisi için ayırmış olduğu o yeri Hz. Ömer’e vermeyi kabul eder. Hz. Ömer, yaşanan bu olayın 3 gün sonrasında Hicri 23 yılı Zilhicce’nin sonunda şahadet makamına erer.