Dini Bilgi

Hz. İsa’nın Yeryüzüne Dönüşü

Hz. İsa, yaklaşık olarak 2000 yıl öncesinde Allah c.c Hz. Meryem’e bahşetmesi üzerine babasız olarak dünyaya gelmiştir. 30 yaşlarına geldiğinde kendisine peygamberlik vazifesi verilmiş ve İncil’in indirilmesi ile beraber insanları Allah’ın dinine davet etmeye başlamıştır. […]

Dini Bilgi

Hz. Meryem ve Hz. İsa

Kur’anı Kerim’de adı geçen peygamberlerden Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem, İsrailoğullarının önde gelenlerinden ve alimlerinden, Hz. Davut’un soyundan gelen İmran’ın kızıdır. Hz. Meryem daha dünyaya gelmeden annesi tarafından Beyt’ül Makdis’te hizmet etmesi için adanmış […]